Minnessten i Sorsele

De som framgångsrikt kämpade mot Vindelälvens utbyggnad i Sorselertrakten har hedrats med en minnessten.

Det är Örnäs-Forsnäs samfällighetsförening som rest minnesstenen vid Lillåbron i centralorten. Sorsele kommun har fått stenen i gåva av föreningen.