Motionen var gömd, inte glömd. Tror miljöpartiet

Idag diskuterar kommunfullmäktige i Umeå miljöpartimotionen som varit försvunnen men sedan hittats. Motionen föreslår ett grönområde på kajen i Staden mellan broarna under tiden fram till att en slutlig plan för området blivit klar.

Stadsledningskontoret avråder och tycker att det skulle bli för dyrt med en park. Speciellt som en slutlig plan inte är så långt bort i tiden. En detaljplan för äventyrsbad kan komma redan i januari.
Miljöpartiet misstänker att motionen om en kajpark har gömts undan för att man inte ville diskutera frågan före valet.