Brist på familjehem i Umeå

Det är kris på familjehem i Umeå kommun. Ett tiotal barn står i kö i väntan på att bli placerade.
– Svårast är att placera barn från 12 år och uppåt och barn med något funtionshinder till exempel ADHD eller Aspberger, säger Monica Svanborg på resursenheten i Umeå kommun.

Fler familjehem och kontaktfamiljer behövs, dels för att behovet är stort dels för att matchningen ska bli så bra som möjligt, säger Monica Svanborg.

Viktigt att komma ihåg när man placerar ett barn är att det alltid är en sorg för barnet att inte kunna bo kvar hemma, och därför är det mycket att väga in i placeringen.

Det handlar till exempel om närhet till den biologiska familjen, viktigt är också att barnet ska kunna gå kvar i sin vanliga skola, allergier och trosuppfattningar är annat som ska stämma, säger Monica Svanberg.