Startpaket till lyckselegymnasister

Alla som börjar gymnasiet vid Tannbergsskolan i Lycksele kommer att få ett startpaket med skolmaterial. Det beslutade fullmäktige igår.

Skrivhäften, pennor, sudd och ett par pärmar är något av innehållet i startpaketet som kommer att vara värt 50 kronor.

Idén har väckts via ett medborgarförslag och motiveringen är att skolan ska vara till för alla , även de som lever under mer knappa förhållanden.

Förslaget har fått stöd från både gymnasiechefen och politikerna i strategiutskottet.