Lyckseletryckeri får konkurrens

Lyckseles kommuntryckeri kommer framöver att få konkurrera med det privata näringslivet, enligt den nya policy som politikerna tidigare i år beslutat om.

I jämförelse med många andra kommuner har Lycksele lagt ut väldigt lite verksamhet på entreprenad, men nu är kommen beredd att öka privatisering och andra driftformer istället för att själv anställa personal.

Till att börja medkommer kommunen alltså att pröva om det finns några ekonomiska fördelar när det gäller tryckeriverksamheten genom att jämföra anbud utifrån med kostnaderna att trycka i egen regi.