Undersköterska stal från svårt sjuka

En undersköterska i 50 års-åldern som jobbat på en vårdinrättning för svårt sjuka i Umeå döms till ett års fängelse av Umeå tingsrätt för grov stöld och förskingring.

Undersköterskan har stulit pengar och tillhörigheter från minst tio patienter som hon skötte på vårdinrättningen, under perioden december 2003 till april 2005. Kvinnan har erkänt gärningarna.

Samtliga patienter är numera avlidna. Kvinnan ska betala ut skadestånd till dödsbona och vårdinrättningen, totalt drygt 11 000 kronor.


(JOHANNA HELLSTEN
20060926 11:36:33)

Undersköterskan har stulit pengar och tillhörigheter från minst tio patienter som hon skötte på vårdinrättningen, under perioden december 2003 till april 2005. Kvinnan har erkänt gärningarna.

Samtliga patienter är numera avlidna. Kvinnan ska betala ut skadestånd till dödsbona och vårdinrättningen, totalt drygt 11 000 kronor.


(JOHANNA HELLSTEN
20060926 11:36:33)