Nytt KRAV-slakteri i Norrland

Det är ett slakteri i Luleå som nu kommer att ta hand om slaktdjur som föds upp efter KRAV-regler när det gäller utegående, naturgödsel för betet och ingen antibiotika i djuren.

Ett besked som välkomnas av till exempel Roger Sandström, som föder upp bifftjurar i Stöcksjö, söder om Umeå.

- Jag får något bättre betalt nu. Sen innebär det nya slakteriet att det blir lokalt producerade djur som hamnar hos konsumenterna i Norrland, i trakten.
De som vill köpa KRAV-kött idag får alltid kött från södra eller mellersta Sverige, säger Sandström.

Det finns ett jordbrukarägt andelsslakteri i Skellefteå men där tar man inte nötdjur till KRAV-slakt sen länge. Vid årsskiftet upphörde dessutom KRAVslakten av gris.
Dit har Roger Sandström och andra KRAV-bönder ändå skickat sina djur för slakt som inte KRAV-märkts och förlorat tusentals kronor om året.

KRAV-slakt innebär förenklat att man följer vissa etiska regler i hanteringen av de levande djuren före slakt, och att man följer regler om märkning för att konsumenten säkert skall kunna veta att maten man köper är KRAV-märkt.