Kvinnor inom kulturen ska stärkas

Kvinnor som håller på med kultur i länet ska stärkas.

Almi företagspartner och ARCIV (artist resurscentrum i Västerbotten) startar projektet ”rulla-kvinnors-kulturföretag”.

Målet är att stimulera kvinnor inom kulturen som tänker starta eller utveckla sina företag, genom till exempel utbildning och seminarier.

19 kvinnliga kulturarbetare är med i projektet.