Umeå får en ny cykelkarta

Det är Samhällsbyggnadskontoret som på politikernas uppdrag tagit fram en ny cykelkarta över Umeå tätort. På den presenteras de stora cykelstråken till och från olika stadsdelar. Även övriga cykelvägar samt vilka cykelvägar som plogas först under vintertid redovisas.

Cykelkartan är både ett viktigt underlag i den kommunala planeringen och ett viktigt informationsmaterial till både befintliga och nytillkommande cyklister i Umeå, enligt Samhällsbyggnadskontoret och trafikplaneringschefen Caroline Qvistberg.