En dag för nykterhet i trafiken

I dag är det trafiknykterhetens dag med nykterhetkontroller och informationsinsatser. Syftet är att verka för ändrade attityder och en ökad opinion mot rattfylleri.

Förutom polisen finns också Motorförarnas helnykterhetsförbund MHF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande NTF, Vägverket, och svenska Mothers against drunk drivers MADD bakom trafiknykterhetens dag.