Skellefteå bäst företagarkommun i länet

Skellefteå är länets bästa företagarkommun. Det visar en undersökning gjord av organisationen Företagarna och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Det är företagens bokslut som undersökts, och utvecklingen mellan 2004 och 2005. Dessutom har man tittat på hur många aktiebolag som nyregistreras i kommunerna.

Trenden de senaste tre åren undersökningen gjorts är positiv för länet generellt, berättar Företagarnas regionchef Torbjörn Halvardsson, till exempel har risken att företagen ska hamna på obestånd minskat med fyra procent.

Skellefteå toppar alltså listan i länet, och ligger på 25:e plats i landet. Det är främst tillverkande företag och byggföretag som visar en god utveckling.

I botten på länets lista, och faktiskt också landets lista, ligger Sorsele.

En kommun, Dorotea, har inte ingått i undersökningen eftersom där inte finns minst 50 företag som når upp till kraven på en omsättning på minst 100 000 kr och som funnits registrerade minst två tid i kommunen.