Lokalt halal-slaktat kött kan snart finnas i länet

Efterfrågan på halal-slaktat kött ökar i Sverige och länet. Längre söderut i Sverige finns det redan flera halal-slakterier. I dag finns inget slakteri i hela Norrland som utför halal-slakt, men snart kan det göras i Skellefteå. Mostafa Didi, ordförande i Islamiska föreningen i Umeå, berättar om islams regler för halal-slakten, bland annat att kniven ska vara vass, andra djur får inte se på, Guds namn ska nämnas under slakten.