Världens största glaskåta i Lycksele

Det finns planer på att glasa in torget och gågatan i Lycksele. Det är trettio föraetagare i Framtid Lycksele AB som har lanserat idén om världens största glaskåta.

Tanken bakom idéen är dels att ordna fler butikslokaler i centrum, dels för att kunna hålla större arrangemang på torget, även vintertid.