Drogproblem även på mindre orter

Vaksamheten mot drogerna behöver öka på mindre orter, konstaterar Tommy Moberg, doktorand vid instutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet. Han är expert på frågor kring ungdom, dopning och missbruk och säger att det absolut inte är ett storstadsproblem.

När de människor som håller på med drogerna och handeln gjort sig omöjliga på en större ort flyttar de till mindre orter, där dörrar står olåsta och där folk inte är så vana vid den typen av verksamhet.

I sådana områden kan personerna etablera sig och hinna ställa med ganska mycket innan samhället vaknar upp, säger Tommy Moberg, doktorand vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet.