Rörlighet nyckeln till jobb

På fredagens jobbmässa i Umeå var temat rörlighet på arbetsmarknaden. Men med rörlighet menas inte bara att flytta geografiskt utan också att få människor att utbilda sig inom andra branscher och yrken.

Att flytta för att få jobb är en fråga som har diskuterats länge och enligt länsarbetsdirektören Lena Jatko handlar rörlighet på arbetsmarknaden inte om att utarma glebyggdssamhällen på arbetskraft utan att få människor att vidarutbilda sig till yrken där det är brist på arbetskraft.

Mässan ville också visa arbetsökande och studerande hur trenderna för arbetsmarkanden ser ut den närmaste tiden. Staffan Lageholm från vshackt entreprenad var en av dom som försökte värva arbetskraft inför framtiden, och berättade om de många jobben som kommer med anledning av Botniabanebygget.