Gruvförberedelser finns men syns inte

Det har ifrågasatts om Lycksele kommun gör tillräckligt för att förbereda sig inför gruvetableringar. Senast i en revisorsrapport kritiseras kommunen för att vara för passiva. Men Calle Franklin, fastighetsägare och ordföranden för Företagarna i Lycksele, tycker varken att kommunen eller näringslivet är passivt.

Enligt kommunrevisorernas rapport nämns knappt gruvnäringen i kommunens dokument och det borde den göra eftersom kommunal planering måste möta ökade behov av bostäder och samhällsservice i god tid.

Men om det står lite skrivet pratas det desto mer. Calle Franklin som är ordförande för Företagarna i Lycksele och VD för det största privata bostadsbolaget säger att gruvnäringen alltid står på dagordningen numera. I samtal med kommunen och mellan företagare pratas mycket. Vi har besökt Fäboliden och nästa vecka åker vi till Aitik i Gällivare.

Inom Franklins fastigheter förbereder vi oss mentalt genom att titta på tomter och detaljplaner men innan vi verkligen bygger nya bostäder måste det finnas ett behov, säger Calle Franklin.

Erik Stenvall vid Olssons fastigheter går ännu längre och menar att det bör vara bostadsbrist innan man bygger nytt. Det är för lätt att hitta lägenhet i Lycksele idag och vi har för stora omflyttningar mellan lägenheterna. Blir det bostadsbrist stiger fastighetspriserna och det är bra för alla och först när det finns en reell brist kan man bygga nytt, anser Erik Stenvall. Han ser väldigt positivt på gruvnäringen men menar att man ska vänta och se om det verkligen blir någon inflyttning.