Sametinget nyanställer

14 tjänstemän behövs när Sametinget tar över rennäringsfrågorna från bland annat länsstyrelserna.

Sametinget behöver anställa 14 tjänstemän för att kunna ta över de rennäringsfrågor som tidigare skötts av länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Av de 14 tjänsterna är 9,75 tjänster nyanställningar. I övrigt följer både befattningshavarna och arbetsuppgifterna med från länsstyrelserna till Sametinget.

Nyordningen inträder vid årsskiftet som en följd av ett riksdagsbeslut om att öka det samiska inflytandet över dessa frågor.