Genuspedagoger för jämställdhet i Vilhemina

Emma Resurscentrum ett kvinnligt nätverk i Vilhemina och som har funnits i tio år vill att kommunen anställer två genuspedagoger. I en motion till kommunstyrelsen skriver man att ingen diskussion om könsroller förekommer i skolmiljö, där tjejer och killar får möjlighet att reflektera över sina könsroller.

I Sollefteå kommun har det anställts två jämställdhetspedagoger för arbete med könsroller, attityder etc. Det har gett mycket bra resultat och kommunen är extremt nöjd så här långt. Därför föreslår Emma Resurscentrum att Vilhelmina kommun rekryterar minst en heltidstjänst men helst två, fördelat på en man och en kvinna som jämställdhetspedagoger för detta viktiga arbete i skolorna.

Emma Resurscentrum arbetar för jämställdhet, kvinnor och mäns lika värde, företagande, kompetensutveckling, nätverksbyggande och internationella relationer.