Renarna väljer betesområde

Renarna väljer sommarbete efter väder, insektsförekomst, beteskvalitet och mänsklig aktivitet vid fjällederna.  Anna Skarin vid SLU, statens lantbruks universitet i Umeå har studerat hur renarna rör sig inom tre samebyar, och konstaterar att renarnas användning av sommarbetesområden i fjällen är varierad.

Anna Skarin inventerade spillning och utrustade ett antal renar med gps-halsband för positionsbestämning. Renarna föredrog, inte oväntat, högre områden främst under högsommaren och under insektsperioden.

Anna Skarin föreslår nu ett poängsystem för att kunna avgöra vilka områden som är värdefullast för renarna, så att olika intressen på fjället ska kunna samsas.