Hagamannens dom ligger fast

Mannen dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för mordförsök och en rad våldtäkter i Umeå. Det straffet fastställs nu av hovrätten. En skillnad mot tingsrättsdomen är att Hagamannen mot sitt nekande döms för ännu en våldtäkt, den på Ersboda december 2000.

Däremot gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten i ett av de andra fallen som överklagades: ett överfall på Brånvägen 1999. Åklagaren menar att det handlar om en våldtäkt - domstolen stannar vid våldtäktsförsök.

Domen i tingsrätten överklagades av både åklagare och försvarare.

Åklagaren ville ha strängare straff, livstids fängelse, bland annat för de försök till mord som mannen dömts för. Åklagaren ville också ha mannen fälld för en våldtäkt på Ersboda vintern 2000.

Mannen, som själv erkänt flera av våldtäkterna han dömts för, nekar fortfarande till mordförsöken. Under rättegången har hans advokat Leif Silbersky sagt att hans klient inte hade för avsikt att döda. Även våldtäkten på Ersboda nekar Hagamannen till.

Hovrätten påpekar att det inte finns någon teknisk bevisning vad gäller våldtäkten i Ersboda. Men bland annat på grund av att flickan har kunnat beskriva våldtäktsmannen bra anser man att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Hagamannen som överföll henne.

Hovrätten fastställer skadestånden som tingsrätten dömde ut. Nu får dock även kvinnan som överfölls på Ersboda ett skadestånd på 95 000 kronor.

Hovrätten motiverar det 14 år långa fängelsestraffet med att många av mannens överfall ”präglats av brutalt och oproportionerligt våld med inslag av förnedring”.

TT/Ekot/SR Västerbotten