Umeås Ön har fyra tänkbara framtider

Mellan 300 och 5000 nya bostäder presenteras som möjliga utformningar av en utvecklad stadsdel på Ön i Umeälven.

Ön i Umeälven kan bli en halvtät stadsdel med 5000 nya bostäder i småhus och lägre höghus, eller två utbyggda byar som innehåller 300 nya småhus. De två alternativen och två till med 1000 eller 3000 invånare presenterades för Umeå kommuns planeringsutskott igår.

Det är början på processen till ett beslut om hur Ön skall utvecklas som stadsdel där hållbart samhälle skall vara ledtråd: Ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet. Tillgänglighet från andra delar av Umeå är också viktigt när man beslutar hur Ön skall utformas och växa. Också näringslivet och service som butiker och matställen ingår i projekten.

Först om tre veckor skall politikernas planeringsutskott bestämma om det här är rätt väg att gå.

Utvecklingsavdelningen som gjort förslagen tillsammans med ett arkitektföretag har också haft seminarier tillsammans med boende på ön och andra människor som är direkt berörda. I deras plan ingår nu att bygga modeller av några alternativ och få igång en rad samtal, diskussioner och debatter om Öns framtid.

Ett beslut om detaljplan för stadsdelen Ön kan fattas tidigast i september nästa år.