Laxodling ifrågasätts

Laxodling vid de reglerade älvarna ifrågasätts allt mer.
Det finns en risk att den odlade laxen snarare utplånar arten, än bevarar den som är meningen. Dessutom har den ekonomiska nyttan av laxodlingen minskat.

Gunnar Norén från Coalition Clean Baltic, som är en samarbetsorganistion mellan 25 miljöorganisationer i östersjöländerna, ifrågasätter nyttan med laxodling eftersom återfångsterna av odlad lax minskat kraftigt.

Det har hänt något på senare år. 2001 var 90 procent av laxfångsten odlade laxar men i år har andelen odlad lax minskat till 30 procent av fångsten enligt Internationella Havsforskningsrådets beräkningar.

Vad det beror på vet man inte säkert men det verkar som om den odlade laxen klarar sig allt sämre.

Vid en en konferans om östersjölaxen i Umeå i veckan höjdes flera röster emot laxodling. Hans Lundqvist professor i vattenbruk vid SLU i Umeå säger att vi måste få igång en seriös debatt om laxodlingens vara eller inte vara.

Det är läge för det eftersom anledningen att fortsätta odla lax också vilar på mer osäker grund eftersom höga dioxinhalter gör lax mindre intressant för storskaligt havsfiske, menar Lundqvist.

Gunnar Norén anser också att laxodlingen är ett hasardspel med genetiken eftersom odlad lax minskar mångfalden av genetiska varianter bland laxarna.

- Laxen kan komma att slås ut totalt eftersom genetisk variation är naturens sätt att klara ekologiska förändringar som kommer i framtiden, säger Norén.