Skellefteå kommun vill bli av med Tåme skjutfält

Stoppa skjutningen med stridsvagn och inför kraftiga begränsningar på all övrig skjutning vid Tåme skjutfält utanför Byske.

Det skriver Skellefteå kommun i ett remissyttrande till Länstyrelsen.

Försvaret fick ett miljötillstånd för Tåme skjutfält 1996, och tillståndet byggde på försvarets uppgifter om begränsade bullerstörningar i skjutriktningen.

Efterhand har det visat sig att stora delar av Byske samhälle och Furögrund påverkas av buller från skjutfältet.

Kommunen anser att Tåme skjutfält förhindrar utvecklingen av Byske som turistort och att hela verksamheten vid Tåme skjutfält ska omprövas enligt miljöbalken.