Hedersdoktor i Umeå fick kemipriset

Amerikanen Roger D Kornberg får årets nobelpris i kemi. Och faktiskt finns Umeå med på ett litet hörn här. Kornberg blev nämligen hedersdoktor vid Umeå universitet 2003.

Kornberg får nobelpriset för hans förklaring av hur de aktiva delarna av arvsmassan, som kallas gener, görs om till RNA hos människor, växter och svampar. För att kunna använda den information som finns i arvsmassans gener måste kroppen först ”översätta” den från DNA till RNA för att sedan kunna föra ut den i cellerna. Processen kallas transkription. Kornberg var först med att detaljerat beskriva den på atomnivå.

Årets promovering av hedersdoktorer vid Umeå universitet äger rum 21 oktober.