Norra skogsägarna ger skogsutredning både ris och ros

Norra skogsägarna välkomnar skogsutredningen som nu lämnats till regeringen. I den sägs bland annat att virkesproduktionen på sikt kan ökas med 30 till 50 procent.

Tomas Mörtsell, som är Norra skogsägarnas ordförande utmanar politikerna.

- ”Nu är det upp till den nya regeringen att trycka på startknappen”, säger han.

Norra skogsägarna ägs av 13.000 skogsägare, och förutom att leverera virke arbetar företaget bland annat med att göra skogsbruksplaner och driva träförädlingsindustri.


Kritisk till utredningen är man när det gäller Skogsvårdsstyrelsens roll. Mörtsell säger att det är ohållbart att kombinera tillsyn med kommersiell försäljning till samma målgrupp.

Han tycker att Skogsvårdstyrelsen ska renodlat vara myndighet, och inte sälja tjänster som stämpling av skog och att göra skogsbruksplaner. I den rollen konkurrerar Skogsvårdsstyrelsen med privata aktörer, som just Norra skogsägarna.