Polisen tror inte minkfarmaren i Umgransele är hotad

Djurens befrielsefront har på sin hemsida varnat ägare till minkfarmar för fler attentat. Men polisen tror inte att farmägaren i Umgransele, Curt Sundelin, behöver känna sig hotad.

Organisationen nämner på sin hemsida inte farmägaren Curt Sundelin vid namn men skriver:
” Vi hoppas att NN och alla andra pälsfarmare förstår att vårt motstånd fortsätter oavsett om pälsfarmningen får stöd av riksdagen eller inte”.

Torbjörn Fjällström vid Lyckselepolisen ser inget hot mot minkfarmaren Curt Sundelin som person, men säger att polisen har skärpt uppmärksamheten.

- Det är bra att organisationen Djurens Befrielsefront har tagit på sig ansvaret för attentatet mot minkfarmen, men det förändrar ingenting i polisarbetet, säger Torbjörn Fjällström.

Polisen vet fortfarande inte vilka som döljer sig bakom organisationens namn. Torbjörn Fjällström hoppas att nån ska lämna tips till polisen om vilka gärningsmännen är.

Numera är det dom lokala polisdistrikten som ansvarar för utreda attentat mot minkfarmar, tidigare tog SÄPO hand om det.