Djurrättsorganisation tar avstånd från minkutsläppet i Umgransele

Djurens Rätt, som är Sveriges största, djurrättsorganisation med 36 000 medlemmar, tar avstånd från de olagliga metoder som Djurens befrielsefront använt när de släppte ut 2500 minkar från en farm i Umgransele.

- Sådana metoder är kontraproduktiva, säger Caroline Bexius på Djurens Rätt till P4 Västerbotten.

Också Djurens Rätt är motståndare till minkfarmar och anser att minkuppfödningen strider mot durskyddslagen.

- Men vi vill använda oss av parlamentariska metoder, säger Caroline Bexius.