Älgskaderapport ifrågasätts av jägarna

Skogsstyrelsen har åter gjort inventeringar i skogen i södra Västerbotten, och kommit fram till att älgarnas bete i unga tallskogar fortfarande förorsakar stor skada.

Undantaget är Dorotea, där skadorna halverats.
Skogsstyrelsens inventering av älgbetesskador visar att
högsta skadenivåerna finns inom Vilhelmina kommun med 9,1 procent skadade tallhuvudstammar.

Älgbetesinventeringen som genomförs varje år, ifrågasätts från jägarhåll, som anser att skogsbolagen överdriver skadorna.