SF köper Astorias landsortsbiografer - lägger ner i Umeå

Krisdrabbade biografkedjan Astoria Cinemas säljer sina biografer i landorten och behåller biograferna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är SF som köper biograferna ute i landet.  För Umeås del innebär det nedläggning.

Det är nio biografer runt om i landet som kommer att försvinna i samband med SF:s köp.

Försäljningen  blev lösningen på Astoria Cinemas stora ekonomiska problem. Bolaget ställde tidigare i veckan in betalningarna och har begärt företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt.
TT