Stöd till katastrofplanering i glesbygd

Akut- och katastrofmedicinskt centrum inom Västerbottens läns landsting får 120 000 kronor till en förstudie som avser katastrofplanering i glesbefolkade områden. Partner i ansökan är den finska motsvarigheten till Arbetslivsinstitutet i Uleåborg.

Det är Landstingets nämnd för regional utveckling, NRU, som beviljat bidraget och totalt utdelas 680 000 tusen kronor till olika projekt. Biomedicinprojekt, Umeå Biotech Incubator får 200 000 kronor. Projektet bedrivs vid Umeå universitet och ska underlätta företagsbildning. Det ska även underlätta exploatering av forskningsresultat inom det biotekniska och biomedicinska området.

Ett projekt inom Svensk Verktygsteknik får 160 000 kronor för att hjälpa små och medelstora företag inom verkstadsindustrin att utveckla, producera och sälja egna produkter.