Kvarnar i hushållen löser avfallsproblemen?

Avfallskvarnar i hushållen skulle kunna minska soptransporterna och göra avfallshanteringen enklare, anser förespråkarna.

Kvarnen sitter under vasken. Den river sönder biologiskt hushållsavfall, som sedan spolas ut som en välling - och precis som diskvattnet följer med ledningarna till reningsverket.

I vårt län är det ingen kommun som funderar på metoden. Risk för missbruk och stopp i ledningarna är ett par argument emot.

I Surahammars kommun har hälften av hushållen matavfallskvarnar. Där bidrar avfallsvällingen till att förbättra rötslammet och producera metangas som används i värmeproduktion. Transporterna på landsväg har också minskat dramatiskt, säger Inge Karlsson, chef för Surahammars Kommunal teknik.