Miljööverdomstolen tar upp Hötjärnsmagasinet

Ska Boliden få bygga det planerade sandmagasinet, Hötjärnsmagasinet. Den frågan ska miljööverdomstolen ta ställning till efter dom förhandlingar som inleds idag i Skellefteå.

För drygt ett halvår sedan sa miljödomstolen nej till den placering som Boliden valt med motiveringen att den kommer att få för stor påverkan på människor och miljö vid sjön Bjurlidträsket. Boliden överklagade miljödomstolens dom, och anser att en annan placering av dammen blir dyrare och mindre lönsam.