Konkurserna i länet ökar

Antalet företagskonkurser i länet ökar. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Under perioden januari till juli 2002 gick 69 företag i Västernorrlands län omkull. Det var en ökning med 10% om man jämför med samma period förra året. Det överensstämmer med antalet konkurser för landet i stort, eftersom även dom har ökat med 10 procent under perioden januari till juli 2002, jämfört med samma period förra året.