Första hyresgästen till Ramselebygden AB

Ramselebygden AB har fått sin första hyresgäst. Bolaget tog över 17 lägenheter nu i augusti från det kommunala bostadsbolaget. Bostäderna skulle rivas. Ramselebygden tänker hyra ut lägenheterna till företag och privatpersoner, men får inte konkurrera om hyresgäster med det kommunala bostadsbolaget. Den första hyresgästen är en privatperson, som bor på annan ort och använde Ramselelägenheten, som sommarbostad. Enligt Åke Wikström i Ramselebygden AB har företaget haft en hel del förfrågningar.