Samemöte i Sundsvall

Mellan den 14 och 17 augusti kommer svenska samers riksorganisation att hålla riksmöte i Sundsvall. En av huvudfrågorna som kommer diskuteras är hur samerna ska ställa sig till den rennäringspolitiska kommitténs förslag på en ny rennäringspolitik. Det handlar bland annat om att det ska bli lättere att bli medlem i en sameby och idka renskötsel. Svenska samers riksorganisation är en fristående opinionsbildande organisation där samebyar och sameföreningar är medlemmar. Det är Västernorrland sameförening som bjudit in till riksmötet.