En pacemaker för hjärnan får skakningarna för Parkinson-sjuka att försvinna.

En pacemaker för hjärnan får skakningarna för Parkinson-sjuka att försvinna.
På Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå utvecklar man den nya behandlingen.

Verksamhetschef Göran Algers vid Neurocentrum säger till tidningen Vårt Län Journalen att resultaten är häpnadsväckande på många patienter och komplikationerna få.

Den nya metoden går ut på att elektriska impulser skickas till problemområdet i hjärnan och blockerar de störande nervsignalerna.

Men än så länge kan det ta lång tid att justera den elektriska stimuleringen och kombinera med rätt läkemedel.