Färre flyger i länet

Sundsvall/Härnösands flygplats Midlanda och flygplatsen i Örnsköldsvik redovisar båda en stor nedgång i antalet flygresenärer i juli månad. Jämfört med samma månad ifjol har flygresandet på de båda flygplatserna minskat med 15 procent. Precis lika stor nedgång som riket i stort. -Det är en anmärkningsvärt stor nedgång och en förklaring kan vara att folk i sommar har ändrat sina resvanor säger Mats Limnefeldt på luftfartsverket i en kommentar.