Fortsatt ålfiske i länet om länsstyrelsen får bestämma

Ålfisket i länet bör få fortsätta, det skriver länsstyrelsen i ett yttrande till Fiskeriverket.

Fiskeriverkets förslag om att kraftigt begränsa ålfisket efter den första januari skulls slå hårt mot yrkesfiskarna i Västernorrland, enligt länsstyrelsen, som vill ha fortsatt ålfiske.

I länet finns åtta ålfiskare som tillsammans fångar cirka 1,5 ton ål per år.