Sågverksindustrin hotad av naturskyddet

Naturskyddet av skogar i Norrland gör att mindre sågar tvingas lägga ned på grund av virkesbrist. Sågverken i inlandet har inte råd att importera trä utan är beroende av att köpa det i närområdet. Det menar Bo T Holm Vd på Sågab som organiserar privatsågar i norra Sverige.
Han tycker därför att det natyrskyddats tillräckligt med skogar i Norrland. Kenneth Gejbo på på Edsele såg i nordvästra Ångermanland håller man med om att transportkostanderna för virket hela tiden ökar ,och att det är bekymmersamt för ett litet sågverk.