Hyreshöjningar att vänta nästa år

Inför nästa år kommer de flesta hyresgäster att få räkna med en höjd hyra.

Till skillnad från förra året väljer fastighetsbolagen att höja hyrorna.

Som det ser ut just nu kommer hyrorna att höjas i hela landet med mellan 4 och 4,5 procent.

När hyresförhandlingarna sätter igång nästa vecka så kräver en del fastighetsbolag, som Ö-vikshem, hyreshöjningar på nästan 6 procent medan andra ligger lägre som Östersundsbostäder på 2,9 procent.

Fastighetsbolagen vill kompensera taxehöjningar på bland annat fjärrvärme, fastighetsel och räntehöjningar. I genomsnitt så ligger hyreshöjningarna på 4, 4.5 procent i hela landet, när ett 30 tal bostadsföretag har lämnat sina krav på hyreshöjningar till Hyresgästföreningen.

Stens Fors, förhandlingschef på hyresgästföreningen som förhandlar om hyrorna i norra Sverige, med SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, säger att det blir tuffa förhandlingar i år.