Kommun stämmer kommun

Sundsvalls kommun stämmer Timrå kommun på över tio miljoner kronor.
Kommunen menar att de haft kostnader för Timråbor, vårdade i Sundsvall mellan åren 2004-2005.

Statens utjämningsystem, som ska reglera de här skillnaderna, har inte fungerat och Sundsvalls kommun anser sig inte ha blivit ekonomiskt kompenserat.
Därför kräver de nu Timrå kommun på pengarna.

Skriver Sundsvalls Tidning idag