Billigare sophämtning

Alnöbor som bor i Usland kan komma att få gratis sophämtning. Det är IL Recycling som vill testa ett nytt återvinningssystem. Det innebär att villaägare som sorterar sitt avfall kan få gratis sophämtning. I höst inleds försöket där ett 80-tal villaägare i Usland deltar.
Projektet stöds av länsstyrelsen, Sundsvalls kommun och renhållningsföreningen, berättar Sundsvalls tidning.