Botnia Link kan förhindra konkurs

Idag ska det krisdrabbade rederiföretaget Botnia Link i Härnösand få besked om sin ansökan om företagsrekonstruktion.Det finns, enligt tingsrätten i Örnsköldsvik, ingenting som hindrar ett försök, men företagsrekonstruktioner slutar ofta med konkurs ändå.
Botnia Link har skulder på drygt sex miljoner kronor och en företagsrekonstruktion går ut på att försöka få alla fordringsägare att avstå pengarna eller åtminstone skriva ner fordringen. Men alla fordringsägare måste gå med på det. Om en enda vägrar blir det konkurs. Botnia Link har totalt 43 fordringsägare att komma överens med. Anders Bergman på ackordcentralen i Umeå väntas utses till rekonstruktör.