Ingrid Berglund, Hoppets stjärna får pris

Ingrid Berglund i Älandsbro får JR Sundströmpriset 2007. Priset på 5.000 kronor och ett diplom delas ut av Janne Vängmansällskapet.

Ingrid Berglund får priset för att hon i mer än 15 år har engagerat sig starkt i internationellt hjälparbete för att ge många fattiga och sjuka ett drägligare liv i sitt arbete inom hjälporganisationen Hoppets stjärna.