Mitthögskolans förlust

Mitthögskolans underskott för första halvåret ligger på 10,4 miljoner kronor. Det framgick vid högskolestyrelsens möte i går. Underskottet för hela året beräknas till drygt nio mijoner kronor och det är två miljoner mer än vad som budgeterats.