Sundsvalls stadskärna förändras

Stenstaden i Sundsvall får ett nytt utseende. Det är främst belysningen och markbeläggningen av stenstadens innerkärna som genomgår förändringar under 2002.
Insatserna i stenstadens utformning är viktiga för att skapa trygghet och harmoni. Men också för att utveckla Sundsvalls identitet. EU-projektet är på totalt 14,5 milj. kronor och är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och näringslivet.