Skola riskerar böter

Omvårdnadsprogrammet i Härnösands kommun har inte lämnat in betygsuppgifter för de elever som slutade grund- eller gymnasieskolan i våras. Det trots påminnelse. Därför får skolan i dagarna ta emot ett viteföreläggande av Skolverket.
Om inte Omvårdnadsprogrammet i Härnösand lämnar in uppgifterna inom tre veckor riskerar skolan böter på mellan 10 000 och 50 000 kr.