Interpellation om läkare till Högsjö

Varför slår landstinget inte till när en läkare är beredd att jobba på Högsjö Vårdcentral utanför Härnösand? Det undrar moderate gruppledaren i landstinget Bertil Lindström i en interpellation till landstingstyrelsen och dess ordförande Jan Sjödin. Högsjö vårdcentral har varit utan läkare sen september förra året. Nu undrar alltså Bertil Lindström varför ladstingsledningen inte slår till när det nu finns läkarkraft att tillgå om än på deltid.