Edeforsens kraftverk rivet

Edeforsens kraftverk i Ammerån som går efter gränsen mellan Jämtland och Ångermanland är nu rivet. Det betyder att det inte längre finns något kraftverk längs hela Ammeråns vattensystem. Edeforsens kraftverk köptes in av Naturvårdsverket just för att rivas. Syftet med det är att bevara hela Ammerån som naturvårds- och rekreationsområde