Skuleskogen pilotprojekt för utveckling av landets nationalparker

Skuleskogen, ett 3000 hektar stort område vid Höga kusten, är en av Sveriges 28 nationalparker. Nu vill naturvårdsverket att det ska bli lättare att besöka våra nationalparker. Och Skuleskogen har utsetts till pilotprojekt.

En tävling har utlysts mellan fyra landskapsarkitekter. De får 100000 kronor var för att komma med genomarbetade förslag till hur entrérna till Skuleskogen ska utformas.

Resultatet blir vägledande för alla andra nationalparker i landet.